Hvordan ser det ut for transport?

Transport

Nesten en tredel av Norges totale klimagassutslipp kommer fra transport. Over halvparten av transportutslippene kommer fra veitrafikk. Det er gjennomført en rekke politiske tiltak for å redusere dette utslippet – biodrivstoff i bensin og diesel gir merkbare resultater.

Totalt utslipp i 2021
16,2
Trend siste 5 år
mill. tonn
33 % av totale utslipp
Kilde: SSB

Går utslippene raskt nok ned?

Sammenlignet med 1990
199012,7
202116,2
Utslipp siste 5 år
Hvor er vi i 2030 om dagens utslippstrend fortsetter?
1990-2021
Dagens trend
2030-målet

Utslipp fra transport i 2021

Kilde: SSB

Utslipp over tid

Målt i mill. tonn CO₂-ekvivalenter

Veitrafikk
Fly og annen luftfart
Sjøfart, fiske og fritidsbåter
Annen transport
Kilde: SSB

Viktig å være klar over

Flere private el-biler

Andelen el-biler i det private er nesten 100 ganger større enn den var i 2010.

Utslippsfri kollektivtrafikk

Flere tusen busser er allerede fossilfrie, og all kollektivtrafikk vil bli utslippsfri innen 2025.

Utslippsfrie postbiler

De store byene bruker allerede fossilfrie postbiler, innen 2025 vil alle det.