Hvor mye av energibruken er fornybar?

51,7 %fornybart i 2022
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosentandel fornybar energi

Energibruk i Norge

I 2022 var Norges totale energiforbruk på 284 . Dette inkluderer blant annet energien vi bruker i boligene, i transport, i industrien og til utvinning av olje og gass. Fra 1990 og frem til i dag har energiforbruket økt med mer enn 30 prosent. Men i alle disse årene har omtrent halvparten av energibruken vært fornybar. 51,7 prosent av energibruken i Norge var fornybar i 2022.

Andel fornybar energi

147 TWh

av 284 TWh er fornybar energi
147 TWh fornybar energi
137 TWh fossil energi

Energibruk i Norge siden 1990

Kilde: SSB

Hvor mye av energibruken er fornybar i 2030 om dagens trend fortsetter?

De siste tre årene har andelen fornybar energi av Norges totale energiforbruk økt med i underkant av ett prosentpoeng i gjennomsnitt per år. Hvis denne trenden fortsetter vil 60 prosent av energiforbruket i Norge være fornybart i 2030.

Andel fornybar energi i Norge – historisk og trend
Kilde: SSB

Hvor mye fornybar energi brukes i sektorene?

Kilde: SSB