Hvor mye av energibruken er fornybar?

52,1 %fornybart i 2021
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosentandel fornybar energi

Energibruk i Norge

I 2021 brukte vi 290 . Dette inkluderer blant annet energien vi bruker i boligene, i transport, i industrien og til utvinning av olje og gass. Fra 1990 og frem til i dag har energiforbruket økt med mer enn 30 prosent. Men i alle disse årene har omtrent halvparten av energibruken vært fornybar. 52,1 prosent av energibruken i Norge var fornybar i 2021.

Total andel fornybar energi

151 TWh

av 290 TWh er fornybar energi
151 TWh fornybar energi
139 TWh fossil energi

Energibruk i Norge siden 1990

Kilde: SSB

Hvor mye av energibruken er fornybar i 2030 om dagens trend fortsetter?

De siste tre årene har andelen fornybar energi av Norges totale energiforbruk økt med i underkant av ett prosentpoeng i gjennomsnitt per år. Hvis denne trenden fortsetter vil 60 prosent av energiforbruket i Norge være fornybart i 2030.

Andel fornybar energi i Norge – historisk og trend
Kilde: SSB

Hvor mye fornybar energi brukes i sektorene?

Industri

55,2 TWh

av 79 TWh er fornybar energi
55,2 TWh fornybar energi
23,8 TWh fossil energi

Olje- og gassproduksjon

8,23 TWh

av 64,8 TWh er fornybar energi
8,23 TWh fornybar energi
56,6 TWh fossil energi

Transport

6,74 TWh

av 53,9 TWh er fornybar energi
6,74 TWh fornybar energi
47,2 TWh fossil energi

Husholdninger

47,4 TWh

av 48 TWh er fornybar energi
47,4 TWh fornybar energi
0,6 TWh fossil energi

Tjenesteytende næringer

29,9 TWh

av 35,2 TWh er fornybar energi
29,9 TWh fornybar energi
5,3 TWh fossil energi

Jordbruk, skogbruk og fiske

2,14 TWh

av 7,34 TWh er fornybar energi
2,14 TWh fornybar energi
5,2 TWh fossil energi
Kilde: SSB