Hvor mye av energibruken er fornybar?

53,1 %fornybart i 2023
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosentandel fornybar energi

Energibruk i Norge

I 2023 ble det brukt 284 energi i Norge. Dette inkluderer blant annet energien vi bruker i boligene, i transport, i industrien og til utvinning av olje og gass. Fra 1990 og frem til i dag har energiforbruket økt med nesten 30 prosent. Men fornybarandelen har kun økt med 3,8 prosentpoeng fra 49,3 prosent i 1990 til 53,1 prosent i 2023. Forbruket av både fossil og fornybar energi er høyere i dag enn i 1990.

Andel fornybar energi

151 TWh

av 284 TWh er fornybar energi
151 TWh fornybar energi
133 TWh fossil energi

Energibruk i Norge siden 1990

Kilde: SSB

Hvor mye av energibruken er fornybar i 2030 om dagens trend fortsetter?

De siste tre årene har andelen fornybar energi av Norges totale energiforbruk økt med i underkant av ett prosentpoeng i gjennomsnitt per år. Hvis denne trenden fortsetter vil 60 prosent av energiforbruket i Norge være fornybart i 2030.

Andel fornybar energi i Norge – historisk og trend
Kilde: SSB

Hvor mye fornybar energi brukes i sektorene?

Kilde: SSB