Hvor mye av energibruken er fornybar i husholdningene?

98,3 %fornybart i 2022
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosentandel fornybar energi

Energibruk i husholdningene

I 2022 ble det brukt 44,7 energi i husholdningene. Det er nesten 20 prosent mer enn i 1990. Forbruket av olje har gått ned, mens forbruket av strøm og fjernvarme har økt. I 2022 var 98,3 prosent av forbruket i husholdningene fornybart.

Andel fornybar energi i husholdninger

44 TWh

av 44,7 TWh er fornybar energi
44 TWh fornybar energi
0,7 TWh fossil energi

Energibruk i husholdningene siden 1990

Kilde: SSB
Andel fornybar energi for husholdninger - historisk og trend
Kilde: SSB