Hvor mye av energibruken er fornybar i industrien?

69,2 %fornybart i 2022
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosentandel fornybar energi

Energibruk i industrien

I 2022 ble det brukt 75,7 energi i industrien. Mer enn en fjerdedel av all energi vi bruker i Norge brukes dermed i produksjon av jern, stål, gjødsel, aluminium, sement og annen industri. Det totale forbruket av energi har holdt seg relativt jevnt siden 1990. I 2022 var nesten 70 prosent av forbruket i industrien fornybart.

Andel fornybar energi i industri

52,4 TWh

av 75,7 TWh er fornybar energi
52,4 TWh fornybar energi
23,3 TWh fossil energi

Energibruk i industrien siden 1990

Kilde: SSB
Andel fornybar energi for industri - historisk og trend
Kilde: SSB

Hvordan ser det ut i underkategoriene?

Produksjon av ikke-jernholdige metaller

22,6 TWh

av 23,7 TWh er fornybar energi
22,6 TWh fornybar energi
1,1 TWh fossil energi

Produksjon av kjemiske og farmasøytiske produkter

9,03 TWh

av 17,6 TWh er fornybar energi
9,03 TWh fornybar energi
8,57 TWh fossil energi

Produksjon av jern,stål, og ferrolegeringer

5,12 TWh

av 9,53 TWh er fornybar energi
5,12 TWh fornybar energi
4,41 TWh fossil energi

Produksjon av papir og papirvarer, og trykking

4,67 TWh

av 5,2 TWh er fornybar energi
4,67 TWh fornybar energi
0,53 TWh fossil energi

Produksjon av nærings- og nytelsesmidler

3,2 TWh

av 4,65 TWh er fornybar energi
3,2 TWh fornybar energi
1,45 TWh fossil energi

Bygg og anlegg

1,71 TWh

av 4,53 TWh er fornybar energi
1,71 TWh fornybar energi
2,82 TWh fossil energi

Annen industri

2,92 TWh

av 4,35 TWh er fornybar energi
2,92 TWh fornybar energi
1,43 TWh fossil energi

Produksjon av ikke metallholdige mineralprodukter

1,31 TWh

av 4,11 TWh er fornybar energi
1,31 TWh fornybar energi
2,8 TWh fossil energi

Treforedling

1,86 TWh

av 2,03 TWh er fornybar energi
1,86 TWh fornybar energi
0,17 TWh fossil energi
Kilde: SSB