Hvor mye av energibruken er fornybar i jordbruk, skogbruk og fiske?

31 %fornybart i 2022
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosentandel fornybar energi

Energibruk i jordbruk, skogbruk og fiske

I 2022 ble det brukt 7,3 energi i jordbruk, skogbruk og fiske. Nesten halvparten av det totale energiforbruket er bruk av marine gassoljer som benyttes som drivstoff i fiskefartøyene. I 2022 var 31 prosent av forbruket i jordbruk, skogbruk og fiske fornybart.

Andel fornybar energi i jordbruk, skogbruk og fiske

2,26 TWh

av 7,3 TWh er fornybar energi
2,26 TWh fornybar energi
5,04 TWh fossil energi

Energibruk i jordbruk, skogbruk og fiske siden 1990

Kilde: SSB
Andel fornybar energi for jordbruk, skogbruk og fiske - historisk og trend
Kilde: SSB

Hvordan ser det ut i underkategoriene?

Jordbruk og skogbruk

2,04 TWh

av 3,72 TWh er fornybar energi
2,04 TWh fornybar energi
1,68 TWh fossil energi

Fiske

0,225 TWh

av 3,58 TWh er fornybar energi
0,225 TWh fornybar energi
3,36 TWh fossil energi
Kilde: SSB