Hvor mye av energibruken er fornybar i produksjon av olje og gass?

16,7 %fornybart i 2023
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosentandel fornybar energi

Energibruk i produksjon av olje og gass

I 2023 ble det brukt 63,8 energi til å utvinne olje- og gass. Det totale energiforbruket mer enn doblet seg fra 1990 til 2017. Fra 2017 har energibruken gått noe ned. Mindre enn to prosent av den totale energibruken var fornybar i 1990. I 2023 var 14,8 prosent av forbruket i produksjon av olje og gass fornybart.

Andel fornybar energi i olje- og gassproduksjon

10,6 TWh

av 63,8 TWh er fornybar energi
10,6 TWh fornybar energi
53,2 TWh fossil energi

Energibruk i produksjon av olje og gass siden 1990

Kilde: SSB
Andel fornybar energi for olje- og gassproduksjon - historisk og trend
Kilde: SSB

Hvordan ser det ut i underkategoriene?

Olje- og-gassutvinning

10,2 TWh

av 56,9 TWh er fornybar energi
10,2 TWh fornybar energi
46,7 TWh fossil energi

Oljeraffinerier

0,391 TWh

av 6,86 TWh er fornybar energi
0,391 TWh fornybar energi
6,47 TWh fossil energi
Kilde: SSB