Hvor mye av energibruken er fornybar i tjenesteytende næringer?

84,6 %fornybart i 2022
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosentandel fornybar energi

Energibruk i tjenesteytende næringer

I 2022 ble det brukt 34,6 energi i tjenesteytende næringer, som inkluderer blant annet helsetjenester, restaurant- og hotellvirksomhet, skoler og andre offentlige tjenester. Siden 1990 har det totale energiforbruket økt med 35 prosent. Fornybarandelen har svingt noe fra år til år, men de siste 5 årene har den steget svakt. I 2022 var 84,6 prosent av forbruket i tjenesteytende næringer fornybart.

Andel fornybar energi i tjenesteytende næringer

29,3 TWh

av 34,6 TWh er fornybar energi
29,3 TWh fornybar energi
5,3 TWh fossil energi

Energibruk i tjenesteytende næringer siden 1990

Kilde: SSB
Andel fornybar energi for tjenesteytende næringer - historisk og trend
Kilde: SSB