Hvor mye av energibruken er fornybar i tjenesteytende næringer?

83,9 %fornybart i 2023
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosentandel fornybar energi

Energibruk i tjenesteytende næringer

I 2023 ble det brukt 36,2 energi i tjenesteytende næringer, som inkluderer blant annet helsetjenester, restaurant- og hotellvirksomhet, skoler og andre offentlige tjenester. Siden 1990 har det totale energiforbruket økt med 35 prosent. Fornybarandelen har svingt noe fra år til år, men de siste 5 årene har den steget svakt. I 2023 var 84,7 prosent av forbruket i tjenesteytende næringer fornybart.

Andel fornybar energi i tjenesteytende næringer

30,4 TWh

av 36,2 TWh er fornybar energi
30,4 TWh fornybar energi
5,8 TWh fossil energi

Energibruk i tjenesteytende næringer siden 1990

Kilde: SSB
Andel fornybar energi for tjenesteytende næringer - historisk og trend
Kilde: SSB