Hvor mye av energibruken er fornybar i transportsektoren?

14,9 %fornybart i 2023
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosentandel fornybar energi

Energibruk i transportsektoren

I 2023 ble det brukt 53,8 energi i transportsektoren. Dette er i hovedsak bensin, diesel og andre oljeprodukter. De siste 10 årene har forbruket av biodrivstoff og strøm økt og i 2023 var 13,1 prosent av forbruket i transportsektoren fornybart.

Andel fornybar energi i transport

8,04 TWh

av 53,8 TWh er fornybar energi
8,04 TWh fornybar energi
45,8 TWh fossil energi

Energibruk i transportsektoren siden 1990

Kilde: SSB
Andel fornybar energi for transport - historisk og trend
Kilde: SSB

Hvordan ser det ut i underkategoriene?

Veitransport

6,82 TWh

av 37 TWh er fornybar energi
6,82 TWh fornybar energi
30,2 TWh fossil energi

Kysttransport

0,448 TWh

av 11,8 TWh er fornybar energi
0,448 TWh fornybar energi
11,4 TWh fossil energi

Lufttransport

0,045 TWh

av 4,1 TWh er fornybar energi
0,045 TWh fornybar energi
4,06 TWh fossil energi

Banetransport

0,721 TWh

av 0,927 TWh er fornybar energi
0,721 TWh fornybar energi
0,206 TWh fossil energi
Kilde: SSB