Hvor mye av energibruken er fornybar i transportsektoren?

13 %fornybart i 2022
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosentandel fornybar energi

Energibruk i transportsektoren

I 2022 ble det brukt 55,9 energi i transportsektoren. Dette er i hovedsak bensin, diesel og andre oljeprodukter. De siste 10 årene har forbruket av biodrivstoff og strøm økt og i 2022 var 13 prosent av forbruket i transportsektoren fornybart.

Andel fornybar energi i transport

7,25 TWh

av 55,9 TWh er fornybar energi
7,25 TWh fornybar energi
48,7 TWh fossil energi

Energibruk i transportsektoren siden 1990

Kilde: SSB
Andel fornybar energi for transport - historisk og trend
Kilde: SSB

Hvordan ser det ut i underkategoriene?

Veitransport

6,26 TWh

av 39 TWh er fornybar energi
6,26 TWh fornybar energi
32,7 TWh fossil energi

Kysttransport

0,213 TWh

av 11,9 TWh er fornybar energi
0,213 TWh fornybar energi
11,7 TWh fossil energi

Lufttransport

0,041 TWh

av 4,08 TWh er fornybar energi
0,041 TWh fornybar energi
4,04 TWh fossil energi

Banetransport

0,735 TWh

av 0,946 TWh er fornybar energi
0,735 TWh fornybar energi
0,211 TWh fossil energi
Kilde: SSB