Hvor mange bilferge- og passasjerbåtsamband er elektriske?

27,3 %juni 2024
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent elektriske samband

Bilferge- og passasjerbåt­samband i Norge

I Norge er det totalt 231 bilferge- og passasjerbåt-samband som er en del av veinettet og kollektivtrafikken. Per juni 2024 er det 98 elektriske ferger og båter i drift fordelt på 63 samband. 27,3 % av alle samband har minst ett elektrisk fartøy i drift. Les mer om fergedataene.

27,3%

63

ElektriskeAv totalt 231 samband i Norge

Elektriske bilfergesamband i Norge

39,7%

52

ElektriskeAv totalt 131 samband i Norge

Elektriske passasjerbåt­samband i Norge

11%

11

ElektriskeAv totalt 100 samband i Norge