Hvor mange bilferge- og passasjerbåtsamband er elektriske?

25,1 %april 2024
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent elektriske samband

Bilferge- og passasjerbåt­samband i Norge

I Norge er det totalt 230 bilferge- og passasjerbåt-samband som er en del av veinettet og kollektivtrafikken. Per januar 2024 er det 91 elektriske ferger og båter i drift fordelt på 58 samband. 25,2 % av alle samband har minst ett elektrisk fartøy i drift. Les mer om fergedataene.

25,1%

58

ElektriskeAv totalt 231 samband i Norge

Elektriske bilfergesamband i Norge

37,1%

49

ElektriskeAv totalt 132 samband i Norge

Elektriske passasjerbåt­samband i Norge

9,09%

9

ElektriskeAv totalt 99 samband i Norge