Hvor mange bilferge- og passasjerbåtsamband er elektriske?

24,8 %februar 2024
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent elektriske samband

Bilferge- og passasjerbåt­samband i Norge

I Norge er det totalt 229 bilferge- og passasjerbåt-samband som er en del av veinettet og kollektivtrafikken. Per januar 2024 er det 90 elektriske ferger og båter i drift fordelt på 57 samband. 24,5 % av alle samband har minst ett elektrisk fartøy i drift. Les mer om fergedataene.

24,8%

57

ElektriskeAv totalt 230 samband i Norge

Elektriske bilfergesamband i Norge

37,1%

49

ElektriskeAv totalt 132 samband i Norge

Elektriske passasjerbåt­samband i Norge

8,16%

8

ElektriskeAv totalt 98 samband i Norge