Hvor mange bilferge- og passasjerbåtsamband er elektriske?

26,8 %juli 2024
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent elektriske samband

Bilferge- og passasjerbåt­samband i Norge

I Norge er det totalt 231 bilferge- og passasjerbåt-samband som er en del av veinettet og kollektivtrafikken. Per juni 2024 er det 97 elektriske ferger og båter i drift fordelt på 62 samband. 26,8 % av alle samband har minst ett elektrisk fartøy i drift. Les mer om fergedataene.

26,8%

62

ElektriskeAv totalt 231 samband i Norge

Elektriske bilfergesamband i Norge

38,9%

51

ElektriskeAv totalt 131 samband i Norge

Elektriske passasjerbåt­samband i Norge

11%

11

ElektriskeAv totalt 100 samband i Norge