Hvor mange bilferge- og passasjerbåtsamband er elektriske?

25,5 %mai 2024
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent elektriske samband

Bilferge- og passasjerbåt­samband i Norge

I Norge er det totalt 231 bilferge- og passasjerbåt-samband som er en del av veinettet og kollektivtrafikken. Per mai 2024 er det 96 elektriske ferger og båter i drift fordelt på 59 samband. 25,5 % av alle samband har minst ett elektrisk fartøy i drift. Les mer om fergedataene.

25,5%

59

ElektriskeAv totalt 231 samband i Norge

Elektriske bilfergesamband i Norge

38,2%

50

ElektriskeAv totalt 131 samband i Norge

Elektriske passasjerbåt­samband i Norge

9%

9

ElektriskeAv totalt 100 samband i Norge