Hvor mange bilferge- og passasjerbåtsamband er elektriske?

24,5 %november 2023
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent elektriske samband

Bilferge- og passasjerbåt­samband i Norge

I Norge er det totalt 229 bilferge- og passasjerbåt-samband som er en del av veinettet og kollektivtrafikken. Per juli 2023 er det 87 elektriske ferger og båter i drift fordelt på 56 samband. 24,5 % av alle samband har minst ett elektrisk fartøy i drift. Les mer om fergedataene.

24,5%

56

ElektriskeAv totalt 229 samband i Norge

Elektriske bilfergesamband i Norge

37,1%

49

ElektriskeAv totalt 132 samband i Norge

Elektriske passasjerbåt­samband i Norge

7,22%

7

ElektriskeAv totalt 97 samband i Norge