Hvor mange kjøretøy er utslippsfrie?

I Norge er det til sammen over 4 millioner biler, busser, mopeder og andre kjøretøy. Men hvor mange er utslippsfrie? Les mer om transportdataene.

15,3 %april 2023
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent utslippsfrie kjøretøy

Alle kjøretøy i Norge

15,3%

656 862

UtslippsfrieAv totalt 4 283 210 kjøretøy i Norge

Nye kjøretøy kjøpt sist måned

56,5%

8 595

UtslippsfrieAv totalt 15 219 nye kjøretøy i Norge (inkluderer nyregistrerte og bruktimport)

Hvor stor andel er utslippsfrie?

Hvordan ser det ut i regionene?