Hvor mange kjøretøy er utslippsfrie?

17,4 %januar 2024
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent utslippsfrie kjøretøy

Kjøretøy i Norge

I Norge er det til sammen 4 185 155 biler, busser, mopeder og andre kjøretøy. I 2016 var knappe 2,5 % av alle kjøretøy utslippsfrie. Nå har andelen utslippsfrie kjøretøy økt til 17,4 %.

Les mer om transportdataene.

17,4%

726 416

UtslippsfrieAv totalt 4 185 155 kjøretøy i Norge

Nye kjøretøy kjøpt sist måned

54,9%

10 244

UtslippsfrieAv totalt 18 664 nye kjøretøy i Norge (inkluderer nyregistrerte og bruktimport)

Hvor stor andel er utslippsfrie?

Hvordan ser det ut i regionene?