Hvor mange kjøretøy er utslippsfrie?

16,2 %august 2023
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent utslippsfrie kjøretøy

Kjøretøy i Norge

I Norge er det til sammen 4 320 848 biler, busser, mopeder og andre kjøretøy. I 2016 var knappe 2,5 % av alle kjøretøy utslippsfrie. Nå har andelen utslippsfrie kjøretøy økt til 16,2 %.

Les mer om transportdataene.

16,2%

698 544

UtslippsfrieAv totalt 4 320 848 kjøretøy i Norge

Nye kjøretøy kjøpt sist måned

60,7%

10 606

UtslippsfrieAv totalt 17 463 nye kjøretøy i Norge (inkluderer nyregistrerte og bruktimport)

Hvor stor andel er utslippsfrie?

Hvordan ser det ut i regionene?