Hvor mange kjøretøy er utslippsfrie?

14,6 %januar 2024
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent utslippsfrie kjøretøy

Kjøretøy i Agder

I Agder er det til sammen 256 543 biler, busser, mopeder og andre kjøretøy. Andelen utslippsfrie kjøretøy er 14,6 %.

Les mer om transportdataene.

14,6%

37 329

UtslippsfrieAv totalt 256 543 kjøretøy i Agder

Nye kjøretøy kjøpt sist måned

50,8%

538

UtslippsfrieAv totalt 1 060 nye kjøretøy i Agder (inkluderer nyregistrerte og bruktimport)

Hvor stor andel er utslippsfrie?

Hvordan ser det ut i regionene?