Hvor mange lastebiler er utslippsfrie?

1,28 %august 2023
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent utslippsfrie kjøretøy

Lastebiler i Norge

I Norge er det til sammen 67 021 lastebiler. Andelen utslippsfrie lastebiler er 1,28 %.

Les mer om transportdataene.

1,28%

858

UtslippsfrieAv totalt 67 021 lastebiler i Norge

Nye lastebiler kjøpt sist måned

7,91%

53

UtslippsfrieAv totalt 670 nye lastebiler i Norge (inkluderer nyregistrerte og bruktimport)

Hvordan ser det ut i regionene?