Hvor mange mopeder er utslippsfrie?

3,44 %august 2023
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent utslippsfrie kjøretøy

Mopeder i Norge

I Norge er det til sammen 140 977 mopeder. Andelen utslippsfrie mopeder er 3,44 %.

Les mer om transportdataene.

3,44%

4 843

UtslippsfrieAv totalt 140 977 mopeder i Norge

Nye mopeder kjøpt sist måned

37,2%

99

UtslippsfrieAv totalt 266 nye mopeder i Norge (inkluderer nyregistrerte og bruktimport)

Hvordan ser det ut i regionene?