Hvor mange mopeder er utslippsfrie?

3,7 %april 2024
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent utslippsfrie kjøretøy

Mopeder i Norge

I Norge er det til sammen 132 426 mopeder. Andelen utslippsfrie mopeder er 3,7 %.

Les mer om transportdataene.

3,7%

4 898

UtslippsfrieAv totalt 132 426 mopeder i Norge

Nye mopeder kjøpt sist måned

23,6%

65

UtslippsfrieAv totalt 276 nye mopeder i Norge (inkluderer nyregistrerte og bruktimport)

Hvordan ser det ut i regionene?