Hvor mange motorsykler er utslippsfrie?

0,874 %januar 2024
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent utslippsfrie kjøretøy

Motorsykler i Norge

I Norge er det til sammen 270 499 motorsykler. Andelen utslippsfrie motorsykler er 0,874 %.

Les mer om transportdataene.

0,874%

2 363

UtslippsfrieAv totalt 270 499 motorsykler i Norge

Nye motorsykler kjøpt sist måned

1,5%

14

UtslippsfrieAv totalt 935 nye motorsykler i Norge (inkluderer nyregistrerte og bruktimport)

Hvordan ser det ut i regionene?