Hvor mange personbiler er utslippsfrie?

22,5 %august 2023
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent utslippsfrie kjøretøy

Personbiler i Norge

I Norge er det til sammen 2 945 159 personbiler. Andelen utslippsfrie personbiler er 22,5 %.

Les mer om transportdataene.

22,5%

661 689

UtslippsfrieAv totalt 2 945 159 personbiler i Norge

Nye personbiler kjøpt sist måned

81%

9 446

UtslippsfrieAv totalt 11 665 nye personbiler i Norge (inkluderer nyregistrerte og bruktimport)

Hvordan ser det ut i regionene?