Hvor mange personbiler er utslippsfrie?

24,5 %april 2024
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent utslippsfrie kjøretøy

Personbiler i Norge

I Norge er det til sammen 2 909 620 personbiler. Andelen utslippsfrie personbiler er 24,5 %.

Les mer om transportdataene.

24,5%

714 075

UtslippsfrieAv totalt 2 909 620 personbiler i Norge

Nye personbiler kjøpt sist måned

86,7%

10 351

UtslippsfrieAv totalt 11 932 nye personbiler i Norge (inkluderer nyregistrerte og bruktimport)

Hvordan ser det ut i regionene?