Hvor mange varebiler er utslippsfrie?

5,59 %november 2023
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent utslippsfrie kjøretøy

Varebiler i Norge

I Norge er det til sammen 508 307 varebiler. Andelen utslippsfrie varebiler er 5,59 %.

Les mer om transportdataene.

5,59%

28 404

UtslippsfrieAv totalt 508 307 varebiler i Norge

Nye varebiler kjøpt sist måned

29,7%

747

UtslippsfrieAv totalt 2 518 nye varebiler i Norge (inkluderer nyregistrerte og bruktimport)

Hvordan ser det ut i regionene?