Hvor mange varebiler er utslippsfrie?

5,83 %januar 2024
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent utslippsfrie kjøretøy

Varebiler i Norge

I Norge er det til sammen 504 693 varebiler. Andelen utslippsfrie varebiler er 5,83 %.

Les mer om transportdataene.

5,83%

29 440

UtslippsfrieAv totalt 504 693 varebiler i Norge

Nye varebiler kjøpt sist måned

24,6%

966

UtslippsfrieAv totalt 3 920 nye varebiler i Norge (inkluderer nyregistrerte og bruktimport)

Hvordan ser det ut i regionene?