Hvor mange varebiler er utslippsfrie?

6,61 %juni 2024
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent utslippsfrie kjøretøy

Varebiler i Norge

I Norge er det til sammen 512 596 varebiler. Andelen utslippsfrie varebiler er 6,61 %.

Les mer om transportdataene.

6,61%

33 885

UtslippsfrieAv totalt 512 596 varebiler i Norge

Nye varebiler kjøpt sist måned

25,4%

779

UtslippsfrieAv totalt 3 071 nye varebiler i Norge (inkluderer nyregistrerte og bruktimport)

Hvordan ser det ut i regionene?