Hvor mange varebiler er utslippsfrie?

5,33 %august 2023
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prosent utslippsfrie kjøretøy

Varebiler i Norge

I Norge er det til sammen 509 290 varebiler. Andelen utslippsfrie varebiler er 5,33 %.

Les mer om transportdataene.

5,33%

27 122

UtslippsfrieAv totalt 509 290 varebiler i Norge

Nye varebiler kjøpt sist måned

32,2%

967

UtslippsfrieAv totalt 3 007 nye varebiler i Norge (inkluderer nyregistrerte og bruktimport)

Hvordan ser det ut i regionene?