Mer om klimamålene

Innen 2030 skal Norge redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent, sammenliknet med hva utslippene var i 1990. Innen 2050 skal utslippene være 90–95 prosent lavere. Klimamålet for 2030 er meldt inn til FN, som en del av vår forpliktelse under Parisavtalen.

Norge har inngått et forpliktende klimasamarbeid med EU om oppfyllelse av klimamålet for 2030. Det innebærer at Norge ikke trenger å kutte alle utslippene i Norge, så lenge vi i fellesskap med EU kutter utslippene med 55 prosent.

Dagens regjering (Arbeiderpartiet og Senterpartiet) har imidlertid satt seg et tilleggsmål som sier at Norge skal kutte utslippene med 55 prosent innen 2030, sammenliknet med 1990 og at hele utslippskuttet skal tas i Norge. Dette har regjeringen definert som et omstillingsmål. Dette målet er ikke meldt inn til FN under Parisavtalen.