Hvordan ligger vi an?

Innen 2030 skal Norges klimagassutslipp være minst 55 % lavere enn i 1990. I 2050 skal utslippene være nær null. Les mer om klimamålene.

Går utslippene raskt nok ned?

Sammenlignet med 1990
199051,3
202148,9
Utslipp siste 5 år
201752,7
201852,7
201951
202049,3
202148,9
Hvor er vi i 2030 om dagens utslippstrend fortsetter?
1990-2021
Dagens trend
2030-målet
Kilde: SSB

Hvor kommer utslippene fra?

Kilde: SSB

Hvor stor del utgjør hver sektor?

Endring fra 1990 til 2021 per sektor

Kilde: SSB