Innen 2050 skal Norge kutte klimagassutslippene ned mot null, og innen 2030 skal utslippene være minst 55 % lavere enn de var i 1990.

Så hvordan ligger vi an?