Mer om fergedataene

I Norge er det i 231 bil- og passasjerfergesamband som er en del av veinettet og kollektivtrafikken.

Statens vegvesen er ansvarlig for 16 samband mens de øvrige sambandene i all hovedsak eies og driftes av fylkene.

På tilnull teller vi ferger som elektriske hvis fergene i hovedsak benytter strøm. Vi teller med både batterielektriske og hydrogenelektriske ferger.

De fleste nye ferger i Norge er bygd som hydridferger, som innebærer at de både kan bruke elektrisitet og diesel.

Hvis en hydridferge settes inn på et samband der det ikke er tilgang på strøm fra land eller der fergen av andre grunner ikke kan benytte elektrisitet, teller vi ikke denne fergen som elektrisk her på tilnull, før strømforsyning fra land er på plass og fergen faktisk benytter elektrisitet i daglig drift.

Dataene får vi fra Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommunene og fergeoperatørene.

Dataunderlaget kan lastes ned som JSON-fil her: Underlagsdata tilnull/ferger