Mer om transportdataene

Dataene viser hvor mange kjøretøy det er registrert i Norge og hvor stor andel av kjøretøyene som er utslippsfrie. Utslippsfrie er her definert som helelektriske eller hydrogendrevne kjøretøy.

Kategorien «Nye kjøretøy kjøpt siste måned» inkluderer både nye kjøretøy og bruktbiler som er importert fra utlandet siste måned.

Dataene leveres av Statens vegvesen.